TARIEVENLIJST   FYSIO- MANUELE THERAPIE 2020

Zitting

€ 37,50

Manuele Therapie

€ 49,00

Intake en onderzoek na screening

€ 53,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 53,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 57,50

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 13,00

Eenvoudige, korte rapporten

€ 75,80

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 113,70

Lange zitting voor complexe zorgvraag

€ 75,00

Telefonische zitting

€ 18,95

Toeslag ochtend/ avond spreekuur

€ 7,50

Niet nagekomen afspraak

100%

Deze tarieven gelden voor patiënten die geen verzekering hebben afgesloten voor fysiotherapie, het is daarom van belang dat u weet hoe u verzekerd bent.

Het aantal behandelingen, dat vergoed wordt, verschilt per verzekeraar. Voor meer informatie www.defysiotherapeut.com