TARIEVENLIJST   FYSIO- MANUELE THERAPIE 2023

Zitting                                                                        

 € 43,00

Manuele Therapie                                                     

€ 57,00

Intake en onderzoek                                                

€ 63,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek              

€ 66,00

Toeslag voor behandeling aan huis                      

€ 15,00

Eenvoudige, korte rapporten                                

 € 85,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten     

€ 125,00

Niet nagekomen afspraak                                         

100%

De eerste afspraak van een behandelperiode betreft ten alle tijden een intake en onderzoek, indien nodig volgen hierna zittingen.
Deze tarieven gelden voor cliënten die geen verzekering hebben afgesloten voor fysiotherapie en voor patiënten die verzekerd zijn bij niet-aangesloten zorgverzekeraars. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per verzekeraar. Het is daarom van belang dat u weet hoe u verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, wel in de aanvullende verzekering. Tenzij er sprake is van een chronische indicatie, dan wordt vanaf de 21e behandeling de basisverzekering aangesproken.
De declaratie van de behandeling gaat, via ons factoringbureau Infomedics, naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft, achteraf blijkt dat hij niet voor deze behandeling verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn  verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Bij niet betaling door de cliënt kan Fysiotherapie de Esch incasso maatregelingen treffen. Alle met het incasso gemoeide kosten, komen voor rekening van de cliënt.